NOVINKY

Prázdninový provoz ve školním roce 2022/23
3.10.2022

26.a 27.10. 2022 - podzimní prázdniny (provoz pracoviště Točitá)

23.12. - 2.1. 2023 - vánoční prázdniny (MŠ uzavřeny) 

3.2. 2023 - pololetní prázdniny (provoz pracoviště Hudečkova)

13. - 19.3. 2023 - jarní prázdniny (provoz pracoviště Bezová)

6.4. 2023 - velikonoční prázdniny (provoz pracoviště Hudečkova)

Pomoc rodinám v nouzi
21.9.2022

Vážení rodiče,

na základě usnesení Rady HMP k opatření ke zmírnění dopadu inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023je možné, aby si rodiče dětí s trvalým pobytem na území hl. m Praha (jedná se o dlouhodobý trvalý pobyt, ne dočasný, tudíž se netýká ukr. Uprchlíků) požádali o prominutí stravného a školného. Jedná se pouze o rodiny ve finanční nouzi.

 

Po pečlivém prostudování odkazu:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

si rodiče, kteří splňují uvedená kritéria stáhnou a vyplní formulář.

Tento formulář odevzdají nejpozději do 30. 9. na třídách (recepci). Vedení školy rozhodne od následujícího kalendářního měsíce o prominutí plateb. Pokud se finanční situace rodiny zhorší, bude možné žádat i v dalších měsících.

Rodiče žádají pouze 1x (úplata se promíjí na celý školní rok).

  

Zápis 2022/23
11.5.2022

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 proběhne ve dnech 11.5.- 12.5. 2022 od 13.00 do 18.00 hodin

Bližší informace k zápisům najdete zde

Stránkování: 1