O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola Hudečkova

Naše mateřská škola má čtyři heterogenní třídy, je umístěna v klidné části mimo hlavní ulici. Interiéry tříd jsou vybaveny hračkami, didaktickými pomůckami pro děti všech věkových skupin, vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí. Prostorná školní zahrada umožňuje dětem pohybové a další aktivity. K dispozici mají pískoviště, skluzavku, hřiště a zahradní domeček. Na jaře roku 2013 byla školní zahrada dovybavena novými prvky-velkou skluzavkou, houpačkami a malým kolotočem. V roce 2015 proběhla na škole rekonstrukce (zateplení budovy, nová plastová okna).V průběhu září a října 2015 byly na zahradu školy instalovány nové povrchy pod zahradní prvky a na hřiště. Pobyt venku je každodenní, je  zajištěn pitný režim, činnosti jsou přizpůsobeny kvalitě ovzduší.                                                                      

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu "Školka plná radosti", proto naší filosofií je vytvořit pro děti podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, které umožňuje vyzdvihnout osobnost každého dítěte. Naší snahou je všestranný rozvoj dítěte formou vyvážených , spontánních i řízených činností, záměrného učení. Vycházíme z potřeb a možností konkrétních skupin dětí. Záměrné učení je založeno na aktivní účasti dítěte, s využitím prožitkového a kooperativního učení. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, relaxaci a odpočinkové činnosti.

Naše mateřská škola  doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje její výchovné zaměření, specifika a posiluje její výchovné působení. Program vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý psychický i sociální rozvoj dítěte, jeho spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností.

V současné době nemáme děti s podpůrným opatřením, vyjma cizinců a dětí s odkladem školní docházky. Máme 1.stupeň Plánu pedagogické podpory pro odklady školní docházky a cizince. Po vypracování tohoto plánu 2x ročně hodnotíme. V případě že se vyskytnou další děti, budeme postupovat v této problematice dle dané metodiky MŠMT a dle zákona o inkluzi č.27/2016.

Formy spolupráce s rodinou

Vytvořit dobrou atmosféru a klidné začlenění je jedním z hlavních předpokladů, jak jednoduše a lehce vstoupit do prostředí, které zatím dítě nezná. Proto, aby prostředí pro pobyt dětí v mateřské škole bylo co nejpříjemnější, je důležitá velice úzká spolupráce s rodinou. Snažíme se, aby rodiče mohli vstoupit a hlouběji poznat prostředí předškolního zařízení. Těchto možností mají několik: dny otevřených dveří, posezení s rodiči při příležitostných oslavách (vánoční besídky, pracovní dílničky, rozloučení se školáky, ukázka výchovné práce předškoláků, oslava svátku matek a jiné).

Výchovně vzdělávací program

Filozofií naší mateřské školy je vytvořit pro děti podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, které umožňuje vyzdvihnout osobnost každého dítěte, vedoucí k rozvoji jeho osobnosti. S přihlédnutím k věku dítěte jsou citlivě rozvíjeny jeho fyzické, psychické dovednosti a zajištěn pocit bezpečí a jistoty. Tím  je umožněn jeho všestranný a harmonický vývoj. Rozvoj dítěte je uskutečňován formou vyvážených spontánních i řízených činností a záměrného učení. V předškolním věku jsou děti velmi zvídavé a činorodé. Mají-li k tomu patřičné podmínky, prudce se rozvíjí jejich myšlení a tvoří se tak základ jejich pozdějšího vztahu ke vzdělávání i jejich budoucí studijní úspěšnost. 
Proto jsme si vědomy, jak důležité je vycházet z potřeb a možností nám svěřených dětí. Záměrné učení je proto založeno na aktivní účasti dítěte, na využití prožitkového a kooperativního učení.  Děti tak mají dostatek prostoru jak pro spontánní hru, tak pro relaxaci a odpočinkové činnosti.
Školní vzdělávací program Školka plná radosti respektuje i požadavky rodičů na zařazení společných akcí pro děti a vytvoření zájmových kroužků k prohloubení jejich nadání.
Všechny učitelky i ostatní zaměstnanci školy se snaží, aby děti byly v naší mateřské škole spokojené a prožívaly zde radostné dětství.

Spolupráce s rodiči

- společná tvořivá odpoledne
- průběžné konzultace učitelek s rodiči
- vánoční besídky
- oslava svátku matek
- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
- spolupráce se základní školou Na Planině

Základní informace:

Ředitelka školy : Irena Michalcová (přerušená funkce - Místostarostka Prahy 4)                    Statutární zástupce : Bc. Iva Vrbová

Zástupkyně ředitelky školy

Učitelky

RŮŽOVÁ TŘÍDA
ŽLUTÁ TŘÍDA
MODRÁ TŘÍDA
ZELENÁ TŘÍDA

Vedoucí školní jídelny Trojlístku : Eva Suková - e-mail: jidelna.msbezova@volny.cz


Školník
Kuchařky
Pradlena
Uklízečky                                                                                                              

 

Provoz školy: PO - PÁ  6.30 - 17.00 hodin

 Číslo účtu školy pro platby školného a stravného:  2000 84 63 39/ 0800

Výše školného činí :  1031,- Kč / měsíc

Výše stravného činí :  49- Kč /den, 1078,- Kč /měsíc

 odklady školní docházky : 52,-Kč/den, 1144,-Kč/měsíc

Platby provádějte tak, aby byly 15.den v měsíci na účtu školy.

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ:

-Oblečení do třídy - pohodlné, jednoduše oblékatelné, aby děti zvládly samy (tričko, tepláky, legíny, apod.)

-Oblečení jiné na ven

boty jednoduché na obouvání, nejlépe se suchým zipem

bačkory - jednoduché na obouvání, ale pevné (ne pantofle, ne černá podrážka)

Pro všechny děti pyžama na odpočinek po obědě (každý týden se mění)

Do šatny  pytel s ramínkem na oblečení. Do něj přidejte náhradní spodní prádlo, tričko, ponožky a tepláčky nebo legíny

Do MŠ dětem nedávejte vlastní hračky, drahé předměty, šperky, žvýkačky. Cukrovinky (bonbony) předávejte učitelce. Nenechávejte je dětem v pytlích.

Vlastní hračky mohou mít vyjímečně nové děti při adaptačním období.

 

Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ)

Příspěvky do KRPŠ se využívají pro platbu divadelních představení, kulturních akcí, dárků na Mikuláše a Vánoce, loučení s předškoláky a další akce pořádané MŠ

KRPŠ má vlastní hospodaření. Tyto aktivity nelze ze zákona hradit ze školného a proto je pro ně zřízen jiný účet. 

Číslo účtu jen pro KRPŠ : 2123221013/3030,variabilní symbol je stejný jako má dítě v MŠ.

Příspěvek KRPŠ pro školní rok 2023/24 byl odhlasován ve výši 1200,-Kč/dítě.               Příspěvky budou vybírány v hotovosti 24.10. ve sborovně MŠ.

Číslo účtu pro KRPŠ NENÍ TOTOŽNÉ s tím, kam se platí školné a stravné a částky nelze převádět.

Správce je paní Hanna Marciniak - mobil 605 013 151, hanna.marciniakova@gmail.com      Pokladníkem je pí. Cimová.

                         

 

Školní a vnitřní řád

Zde si můžete stáhnout celé znění školního řádu a také vnitřního řádu školy v PDF dokumentu.

Informační povinnost pro děti a jejich zákonné zástupce

Dokument ke stažení zde