O MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Mateřská škola Točitá

Ředitelka školy : Irena Michalcová (přerušená funkce - Místostarostka Prahy 4)                      Statutární zástupce : Bc. Iva Vrbová

Zástupkyně ředitelky školy

Učitelky

TŘÍDA - VEVERKY

TŘÍDA OPIČKY  

TŘÍDA MEDVÍĎATA

TŘÍDA JEŽCI 

Vedoucí školní jídelny Trojlístku: Eva Suková - e-mail: jidelna.msbezova@volny.cz 

Školnice

Kuchařky

Uklízečka

Údržbář

 

Provoz školy: PO - PÁ  6.30 - 17.00 hodin

Číslo účtu školy pro platby školného a stravného:  2000 84 63 39/ 0800

Výše školného činí :  1031,- Kč / měsíc

Výše stravného činí :  49,- Kč /den, 1078,- Kč /měsíc

odklady školní docházky : 52,-Kč/den, 1144,-Kč/měsíc

Platby provádějte tak, aby byly 15.den v měsíci na účtu školy.

Co potřebuje Vaše dítě do MŠ:

-Oblečení do třídy - pohodlné, jednoduše oblékatelné, aby děti zvládly samy (tričko, tepláky, legíny, apod.)

-Oblečení jiné na ven

boty jednoduché na obouvání, nejlépe se suchým zipem

bačkory - jednoduché na obouvání, ale pevné (ne pantofle, ne černá podrážka)

Pro všechny děti pyžama na odpočinek po obědě (každý týden se mění)

V šatně má každé dítě svoji skříňku na oblečení - pytel s ramínkem nedávejte!

Do skříňky přidejte náhradní spodní prádlo, tričko, ponožky a tepláčky nebo legíny

Do MŠ dětem nedávejte vlastní hračky, drahé předměty, šperky, žvýkačky. Cukrovinky (bonbony) předávejte učitelce. Nenechávejte je dětem ve skříňkách.

Vlastní hračky mohou mít vyjímečně nové děti při adaptačním období.                                                                                                                    

 

 

O NÁS

Naše mateřská škola je čtyřtřídní, pavilónového typu, je umístěna v klidné části mimo hlavní ulici. Školní zahrada s velkým množstvím zeleně je vybudovaná v členitém terénu, který společně s vybavením zahrady umožňuje dětem pohybové a další aktivity. K dispozici mají 4 krytá pískoviště, 2 zahradní domky na ukládání hraček, 3 hřiště s umělým povrchem k míčovým hrám, plastové koše na házení, branky, skluzavky, prolézačky. Pro zajištění pitného režimu je na zahradě zabudované keramické pítko.

Dětem je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava, přičemž je zachovaná vhodná skladba jídelníčku a dodržována technologie přípravy pokrmů. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Nově příchozím dětem umožňujeme adaptační režim.

 

Výchovně vzdělávací program

Filozofií naší mateřské školy je vytvořit pro děti podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, které umožňuje vyzdvihnout osobnost každého dítěte, vedoucí k rozvoji jeho osobnosti. S přihlédnutím k věku dítěte jsou citlivě rozvíjeny jeho fyzické, psychické dovednosti a zajištěn pocit bezpečí a jistoty. Tím je umožněn jeho všestranný a harmonický vývoj. Rozvoj dítěte je uskutečňován formou vyvážených spontánních i řízených činností a záměrného učení. V předškolním věku jsou děti velmi zvídavé a činorodé. Mají-li k tomu patřičné podmínky, prudce se rozvíjí jejich myšlení a tvoří se tak základ jejich pozdějšího vztahu ke vzdělávání i jejich budoucí studijní úspěšnost.

Proto jsme si vědomy, jak důležité je vycházet z potřeb a možností nám svěřených dětí. Záměrné učení je proto založeno na aktivní účasti dítěte, na využití prožitkového a kooperativního učení. Děti tak mají dostatek prostoru jak pro spontánní hru, tak pro relaxaci a odpočinkové činnosti.

Školní vzdělávací program Školka plná radosti respektuje i požadavky rodičů na zařazení společných akcí pro děti a vytvoření zájmových kroužků k prohloubení jejich nadání.

V současné době nemáme děti s podpůrným opatřením, vyjma cizinců a dětí s odkladem školní docházky. Máme 1.stupeň Plánu pedagogické podpory pro odklady školní docházky a cizince. Po vypracování tohoto plánu 2x ročně hodnotíme. V případě že se vyskytnou další děti, budeme postupovat v této problematice dle dané metodiky MŠMT a dle zákona o inkluzi č.27/2016.

Všechny učitelky i ostatní zaměstnanci školy se snaží, aby děti byly v naší mateřské škole spokojené a prožívaly zde radostné dětství.

 

Spolupráce s rodiči

* společná tvořivá odpoledne

* průběžné konzultace učitelek s rodiči

* vánoční besídky

* oslava svátku matek

* spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

* spolupráce s logopedem

* spolupráce s doktorkou foniatrie

* spolupráce se základní školou Na Planině.

Školní a vnitřní řád

Zde si můžete stáhnout celé znění školního řádu a také vnitřního řádu školy v PDF dokumentu.

Info o SRPŠ

SRPŠ je rodičovská organizace. Z jejího fondu jsou hrazeny veškeré kulturní akce konané při naší škole: Výlety, loučení s předškoláky, dárky pro děti k Mikuláši, k Vánocům aj.

 Roční příspěvek činí 1500,- Kč/ školní rok.

Částku posílejte na účet Fio Banky č. 2802225411/2010

Do vzkazu pro příjemce je nutné uvést : Jméno, příjmení a třída Vašeho dítěte/dětí, kterou navštěvují.

Splatnost příspěvku  je do 31.10. 2023

Předsedou rodičovského výboru je pí. Janovská a pokladníkem je pí. Úlovcová.

 

Informační povinnost pro děti a jejich zákonné zástupce

Dokument ke stažení zde