NOVINKY

Schůzka pro rodiče nových dětí
26.6.2023

 Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na pracoviště Bezová se bude konat v pondělí 26.6. 2023 od 17 hodin na pracovišti Bezová.

Předávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ
6.6.2023

 Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ Trojlístek, Praha 4, Bezová 4, (všechna pracoviště) pro školní rok 2023/24 se bude vydávat v úterý 6.6. 2023 od 13 do 17 hodin a ve středu 7.6. 2023 od 9 do 12 hodin na pracovišti Bezová.

 

Nově přijaté děti - 1.termín zápisu
29.5.2023

 

Seznam přijatých dětí do MŠ Trojlístek, Praha 4, Bezová 4, pracoviště Bezová

na školní rok 2023/2024

 

Registrační číslo

 

2/2023 B

4/2023 B

5/2023 B

7/2023 B

8/2023 B

9/2023 B

10/2023 B

12/2023 B

13/2023 B

15/2023 B

16/2023 B

20/2023 B

22/2023 B

23/2023 B

25/2023 B

26/2023 B

27/2023 B

31/2023 B

32/2023 B

33/2023 B

34/2023 B

35/2023 B

36/2023 B

39/2023 B

41/2023 B

42/2023 B

44/2023 B

47/2023 B

50/2023 B

51/2023 B

Letní prázdninový provoz
3.7.2023

 

 

 

 Letní provoz v měsíci červenci a srpnu 2023

 

3. 7. – 30. 7.    Provoz pro děti z Trojlístku a Mezivrší zajišťuje:                             MŠ Trojlístek (zařízení Bezová)

 

31. 7. – 13. 8.  Provoz zajišťují: MŠ 4 pastelky, MŠ BoTa                                                     (zařízení Na Bučance), Spořilovská  MŠ

 

14. 8. – 27. 8.  Provoz zajišťují: MŠ Trojlístek (zařízení Točitá),                               MŠ V Zápolí

 

28. 8. – 3. 9.    Uzavření všech mateřských škol

 

 

Ø  Letní provoz v srpnu je určen především pro děti obou zaměstnaných rodičů.

 

Ø  Přihlášky do náhradních mateřských škol na srpnový provoz si rodiče vyžádají spolu s kopií evidenčního listu dítěte na recepci MŠ.

 

Ø  Podání přihlášek na srpnový provoz (+ přiložení evidenčního listu z kmenové MŠ) do náhradních mateřských škol proběhne:

20. 4. 2023 od 15 do 18 hodin (v uvedených MŠ zajišťujících srpnový provoz).

 

Ø  Provoz nového školního roku 2023/24 bude zahájen v pondělí 4. září.

 

 

 


 

Zápis dětí do MŠ
10.5.2023

10.-11.5. 2023 proběhne v mateřské škole zápis dětí do MŠ

Bude určen pro státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, pro účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany a pro jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů s výjimkou  cizinců, kterým byla poskytnute v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24.2.2022 a později.

13.6.2023 proběhne v mateřské škole zápis dětí do MŠ

Bude určen pro děti - cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24.2.2022 a později.

Více informací najdete zde

 


 

Prázdninový provoz ve školním roce 2022/23
3.10.0

26.a 27.10. 2022 - podzimní prázdniny (provoz pracoviště Točitá)

23.12. - 2.1. 2023 - vánoční prázdniny (MŠ uzavřeny) 

3.2. 2023 - pololetní prázdniny (provoz pracoviště Hudečkova)

13. - 19.3. 2023 - jarní prázdniny (provoz pracoviště Bezová)

6.4. 2023 - velikonoční prázdniny (provoz pracoviště Hudečkova)

 


 

Pomoc rodinám v nouzi
21.9.0

 

Vážení rodiče,

na základě usnesení Rady HMP k opatření ke zmírnění dopadu inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023je možné, aby si rodiče dětí s trvalým pobytem na území hl. m Praha (jedná se o dlouhodobý trvalý pobyt, ne dočasný, tudíž se netýká ukr. Uprchlíků) požádali o prominutí stravného a školného. Jedná se pouze o rodiny ve finanční nouzi.

 

Po pečlivém prostudování odkazu:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

si rodiče, kteří splňují uvedená kritéria stáhnou a vyplní formulář.

Tento formulář odevzdají nejpozději do 30. 9. na třídách (recepci). Vedení školy rozhodne od následujícího kalendářního měsíce o prominutí plateb. Pokud se finanční situace rodiny zhorší, bude možné žádat i v dalších měsících.

Rodiče žádají pouze 1x (úplata se promíjí na celý školní rok).

 

Stránkování: 1