NOVINKY

Změna provozu
25.9.2023

 Vážení rodiče, vzhledem k nízkému přihlášenému počtu dětí na pátek 29.9.2023 bude provoz pro celý Trojlístek zajišťovat pracoviště Hudečkova. Bezová bude v pátek uzavřena.

Přehled prázdninového provozu během šk. roku 2023/24
3.9.2023

 Rozvržení prázdninového provozu mezi jednotlivá pracoviště:

Podzimní prázdniny 26.- 27.10.2023 -provoz zajišťuje pracoviště Hudečkova

Vánoční prázdniny 23.12.- 2.1.2024 - ?

Pololetní prázdniny 2.2.2024 - provoz zajišťuje pracoviště Bezová

Jarní prázdniny 5.-11.2.2024 - provoz zajišťuje pracoviště Točitá

Velikonoční prázdniny 28.3.2024 - provoz zajišťuje pracoviště Bezová

Zápis dětí do MŠ
10.5.2023

10.-11.5. 2023 proběhne v mateřské škole zápis dětí do MŠ

Bude určen pro státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, pro účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany a pro jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů s výjimkou  cizinců, kterým byla poskytnute v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24.2.2022 a později.

13.6.2023 proběhne v mateřské škole zápis dětí do MŠ

Bude určen pro děti - cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24.2.2022 a později.

Více informací najdete zde

 


 

Pomoc rodinám v nouzi
21.9.2023

 

Vážení rodiče,

na základě usnesení Rady HMP k opatření ke zmírnění dopadu inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023je možné, aby si rodiče dětí s trvalým pobytem na území hl. m Praha (jedná se o dlouhodobý trvalý pobyt, ne dočasný, tudíž se netýká ukr. Uprchlíků) požádali o prominutí stravného a školného. Jedná se pouze o rodiny ve finanční nouzi.

 

Po pečlivém prostudování odkazu:

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

si rodiče, kteří splňují uvedená kritéria stáhnou a vyplní formulář.

Tento formulář odevzdají nejpozději do 30. 9. na třídách (recepci). Vedení školy rozhodne od následujícího kalendářního měsíce o prominutí plateb. Pokud se finanční situace rodiny zhorší, bude možné žádat i v dalších měsících.

Rodiče žádají pouze 1x (úplata se promíjí na celý školní rok).

 

Stránkování: 1